Vermogensbeheer

SPF Beheer belegt voor haar klanten een vermogen van 19 miljard euro. Dat doen we op een degelijke manier, met alle aandacht voor risicobeheersing, voortdurende monitoring van de beleggingen en accurate rapportage aan u als bestuurder. We doen het ook op innovatieve wijze: we zijn steeds op zoek naar nieuwe wegen om de rendement-risicoverhouding te optimaliseren. SPF Beheer belegt zowel intern, met een eigen team van beleggingsspecialisten, als extern via zorgvuldig geselecteerde vermogensbeheerders. SPF Beheer werkt niet mee aan marktpeilingen. 

De vermogensbeheerders van SPF Beheer hebben een lange staat van dienst in de beleggingswereld. Ze investeren niet alleen voor u, ze investeren ook voortdurend in hun eigen kennisontwikkeling. SPF Beheer beschikt over een ISAE 3402 type II-verklaring voor vermogensbeheer.