Pensioenvoorlichting

Goede voorlichting is cruciaal voor pensioenfondsen. Niet alleen omdat de wet het eist, maar vooral omdat het de sleutel is naar hogere klanttevredenheid. SPF Beheer werkt samen met de besturen van pensioenfondsen aan een voortdurende verbetering van de pensioenvoorlichting. Uw mensen, of dat nu deelnemers of gepensioneerden zijn, moeten een helder beeld van hun pensioensituatie kunnen krijgen. Wat mogen ze wel en wat niet van hun pensioenfonds verwachten? Daar kunnen ze bij SPF Beheer op rekenen. Daarnaast willen we hun pensioenbewustzijn vergroten, zodat ze gemotiveerd raken om zich te verdiepen in hun pensioen en daar zelf verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen.

Wij bieden onze klanten en hun deelnemers:
- Een uitstekend bereikbare helpdesk;
- Bij SPF Beheer krijgen uw deelnemers (maar ook bijvoorbeeld uw HR-mensen) 
  altijd direct iemand aan de lijn die verstand van zaken
  heeft. Geen keuzemenu’s, geen doorschakelingen, geen wachttijden;
- Schriftelijk en digitale voorlichting van hoog niveau;
- Heldere brieven, informatieve magazines en toegankelijke websites.

Innovatief
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe wegen om uw mensen te bereiken. Zo hebben we voor het Pensioenfonds Openbaar Vervoer met de Pensioenbus door het land gereden, een informatiecentrum op wielen. Dit werd zeer gewaardeerd door deelnemers en hun werkgevers. SPOV werd er in 2010 voor onderscheiden met de NPN-award voor het pensioenfonds met de beste communicatiestrategie.