Bestuursondersteuning

SPF Beheer excelleert op het punt van bestuursondersteuning. Onze drive: ontzorgen en ervoor zorgen dat u als bestuurder voortdurend ‘in control’ bent. We zorgen ervoor dat u (gevraagd en ongevraagd) tijdig de juiste informatie krijgt om goed onderbouwde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. En dat op de voor u meest efficiënte wijze. U krijgt een eigen secretaris, uw vooruitgeschoven post bij SPF Beheer die alle processen en informatiestromen bewaakt. Onze vakspecialisten zijn erop getraind u accuraat, compleet en glashelder te informeren. En u kunt op ieder gewenst moment direct contact hebben met onze algemeen directeur of de directeur vermogensbeheer. Drempels zijn er niet voor onze klanten.