> Home  > rf-gepensioneerd

Vervoersbewijs 2014 - vraag en antwoord


Stel: mijn vraag staat er niet bij. Wie kan ik bellen?
Heeft u vragen over de regeling reisfaciliteiten of over de aanvraag- of wijzigingsprocedure? Dan kunt u terecht bij het Servicecenter P&O (servicecenter.po@ns.nl, 030 – 232 93 90). Heeft u vragen over het gebruik van de Business Card, dan kunt u die stellen bij de NS Klantenservice. U kunt hen bereiken via telefoonnummer
030 - 300 11 11 (op werkdagen, tussen 8.00 uur en 18.00 uur) of via e-mail: NSZakelijk@ns.nl.


Kies uw situatie:
> Ik heb mijn (gewenste) kaart nog niet ontvangen.
Heeft u uw vervoerbewijs nog niet ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met het Servicecenter P&O op telefoonnummer 030 – 232 93 90.
Ik heb m’n kaart ontvangen, maar ik heb nog vragen. 
> Ik kijk bij algemene informatie.

 

 

Ik heb mijn kaart ontvangen, maar ik heb nog vragen.

 

Moet ik in- en uitchecken en waarom is hiervoor gekozen?
Alle oud medewerkers en hun gezinsleden moeten vanaf 1 januari 2014 in- en uitchecken met hun nieuwe vervoerbewijs. Met de Centrale Ondernemingsraad zijn afspraken gemaakt over het waarborgen van de privacy. In de loop van 2014 zullen de stations ook worden afgesloten. In- en uitchecken is dan ook nodig om de stations te kunnen in- en uitgaan. Papieren kaartjes (waaronder de coupons) worden vervangen door chipkaarten. Met het inchecken maakt u uw kaart voor die reis(dag) geldig. Dit heeft als voordeel dat u zelf niet meer hoeft uit te zoeken welke reisdag het duurste is, dit wordt voor u op gezinsniveau berekend. Ook hoeft u vooraf geen kaartje meer te kopen en te bepalen of u een coupon gebruikt of een vervoerbewijs koopt.

Bent u bij aanvang niet ingecheckt, dan heeft u geen geldig vervoerbewijs.


Ik heb nog tegoed op mijn oude kaart staan, wat gebeurt hiermee en wat gebeurt er met de automatische bijstortingen op mijn oude kaart, wordt dat overgezet?
U kunt de oude kaart ook in 2014 nog gebruiken om zo uw tegoed op te maken. Als u een automatische bijstorting hebt ingesteld wanneer uw tegoed te laag is, moet u dit zelf laten stopzetten. Als u nog veel saldo op uw kaart heeft staan, kunt u dat laten uitbetalen. U kunt het saldo ook over laten zetten op een andere OV-chipkaart. In beide situaties worden de reguliere kosten van € 2,50 niet in rekening gebracht. U moet dit dan wel aan een NS-loket regelen.


Ik wil mijn kaart ook voor andere producten gebruiken, mag dat?

We adviseren u een aparte kaart aan te schaffen om producten op te zetten. Als deze op naam staat geregistreerd, kunt u bij verlies of diefstal een duplicaat aanvragen en hoeft u niet zelf al uw producten over te zetten, dit gebeurt dan automatisch. Bij de kaart die u via NS ontvangt kunt u bij verlies of diefstal om administratieve redenen geen duplicaat ontvangen, maar alleen een nieuwe kaart, dit betekent dat u zelf alle producten moet overzetten.


Mag ik in 2014 met treinen van andere vervoerders reizen met mijn kaart? Moet ik dan in- en uitchecken?

Ook in 2014 kunt u met treinen van andere vervoerders reizen. U moet wel in- en uitchecken.


Betaal ik een toeslag voor de Intercity direct?

Het is de bedoeling dat u per keer de toeslag op de kaart laadt via de kaartjesautomaat.

Komt er weer een apart product voor de Hofpleinlein / Zoetermeerlijn dat op de kaart geladen moet worden?
Ja, er komt voor 2014 weer een apart product. Dit product moet  wel op een aparte OV-Chipkaart worden gezet. U kunt de brief die u hiervoor nodig hebt hier downloaden of opvragen bij het Service Center P&O.


Wordt de 21e reisdag volledig in rekening gebracht of betaal ik de fiscale heffing hierover?

De 20 duurste reisdagen worden op jaarbasis niet in rekening gebracht bij gepensioneerden. Vanaf reis 21 wordt steeds bekeken welke gemaakte reis het goedkoopst was. Deze prijs van deze reis wordt volledig ingehouden op het pensioen, uiteraard wordt er wel rekening gehouden met eventuele dalurenkorting. Per gezinslid mogen er 20 gratis reisdagen worden gemaakt. De reizen worden verrekend op gezinsniveau. Dat betekent dat als uw partner 19 gratis reizen maakt, u 21 gratis reizen kunt maken. Maakt uw gezin méér reizen dan voor uw gezin beschikbaar zijn? Dan brengen wij alleen de goedkoopste reisdagen in rekening. We kijken daarbij naar álle reisdagen die door uw gezin gemaakt zijn.


Mag ik vrij reizen in juli en augustus?

Bij een aantal mensen bestaat het idee dat er in juli en augustus zonder coupon vrij gereisd kan. Deze aanname is onjuist.
Het enige verschil ten opzichte van de overige maanden is dat de vrije reisdag (coupon) in juli en augustus ook geldig is vóór 09.00 uur! Reisdagen in juli en augustus tellen dus gewoon mee in de telling van 20 vrije reisdagen.


Mag ik reizen in de middagspits?

Ja, dit mag. De reis telt mee voor de 20 dagen waarop vrij gereisd mag worden. Per reis moet worden in- en uitgecheckt.


Geld terug bij vertraging

Zoals in het verleden ook al gold, geldt het claimen van kosten voor vertraging niet bij oud NS-medewerkers die in het bezit zijn van de Business Card Dal.


Ben ik nu nog herkenbaar als oud-spoormedewerker?

U begrijpt dat de nieuwe regeling gebaseerd is op een ‘intelligent’ systeem waarmee het mogelijk wordt om telkens weer uit te rekenen wanneer u het voordeligste uit bent. Het is te kostbaar om zo’n systeem voor slechts één groep in te richten. Daarom sluiten wij ook wat de kaart voor gepensioneerden betreft aan bij een bestaand product dat zichzelf bewezen heeft: de NS-business Card Dal. Dat is voor ons efficiënter én goedkoper. Aan de ‘bedrijfsnaam’ die op deze kaart komt te staan, is overigens nog steeds te zien dat u tot de oud-medewerkers behoort!
Eén en ander staat natuurlijk los van uw verdiensten voor NS, waar zeker nog oog voor is en blijft. Als oud-werkgever blijven we kijken naar mogelijkheden om aan oud-medewerkers en gezinsleden vervoerfaciliteiten ter beschikking te stellen tegen gunstige voorwaarden. Maar we moeten natuurlijk ook het bedrijfsbelang en de kosten in de gaten houden.


Als ik naar het buitenland reis, waar moet ik dan in- en uitchecken?

Wilt u naar het buitenland reizen per trein, dan kunt u voor het Nederlandse traject een landencoupon voor Nederland aanvragen (al dan niet in combinatie met een andere landencoupon). U hoeft dan niet in- en uit te checken. Elke dag die u aanvraagt, telt wel mee als vrije reisdag, tenzij deze is bestemd voor een dag in het weekend of op feestdag. U moet dat vooraf aangeven, zodat de datum vooraf kan worden ingevuld.
Zodra de poortjes gaan sluiten, krijgt u een extra coupon met een barcode waarmee de poortjes geopend kunnen worden. U dient zelf een vervoerbewijs voor het buitenlandse deel te regelen. Indien u geen vrije reisdag wilt inzetten, dan dient u voor het gehele traject zelf een vervoerbewijs te regelen.


Mag ik gratis een hond meenemen als ik met de NS-Business Card reis?

Nee, dat mag niet gratis.  


Wat is de definitie van Daluren?

Bij de Business Card Dal wordt 40% korting gegeven op treinreizen bij NS in de daluren. Dat is op werkdagen voor 06.30 uur, tussen 09.00 en 16.00 uur, na 18.30 uur en het hele weekend (tussen vrijdag 18.30 uur en maandagochtend 04.00 uur). Check je in tijdens daluren, dan wordt korting berekend voor de hele rit. Let op: Voor reizen bij andere treinvervoerders geldt deze korting niet.

Hoe kan ik mijn gemaakte reizen inzien?
U kunt op verzoek een overzicht krijgen van de in rekening gebrachte reizen. Neemt u hiervoor contact op met het servicecenter P&O (telefoonnummer 030 – 236 05 22, e-mail servicecenter.po@ns.nl.


Algemene informatie


Waarom ontvang ik een andere kaart?
Eind 2013 liep de geldigheid van uw vervoerbewijs af. Als het goed is, heb je voor 2014 een nieuw vervoerbewijs aangevraagd. Dit moment hebben we ook gebruikt om een nieuw aanvraagproces in te richten. Daarmee voldoet NS ook beter aan de verscherpte controle-eisen van de belastingdienst.


Verstuurde brieven

Brief oktober voor u als gepensioneerde met reisfaciliteiten
Brief december met informatie over de Business Card voor u als gepensioneerde.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Heeft u vragen over de regeling reisfaciliteiten of over de aanvraag- of wijzigingsprocedure? Dan kunt u terecht bij het Servicecenter P&O (servicecenter.po@ns.nl, 030 – 232 93 90). Heeft u vragen over het gebruik van de Business Card, dan kunt u die stellen bij de NS Klantenservice. U kunt hen bereiken via telefoonnummer
030 - 300 11 11 (op werkdagen, tussen 8.00 uur en 18.00 uur) of via e-mail: NSZakelijk@ns.nl.