Klacht

Wij besteden veel aandacht aan onze dienstverlening. Hebben wij u niet correct behandeld of bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van SPF Beheer. Dit kan telefonisch, per e-mail of per post. 
- Telefoonnummer: (030) 232 91 60
- E-mailadres: klachten@spfbeheer.nl
- Postadres voor uw klacht: 
  Klachtencommissie SPF Beheer
  Antwoordnummer 4353
  3500 VE Utrecht

Reglement klachtenprocecure SPF Beheer